Princess
HELLO KITTY

Disney Princess


Snow White

ข้อมูลพื้นฐาน
ปรากฎตัวครั้งแรก : Snow White and the 7 Dwarfs 1937
อายุ : 14 ปี(ตามเนื้อเรื่องในวันที่ออกฉาย)
ฐานะในการเป็นเจ้าหญิง : สายเลือด(พ่อแม่เป็นพระราชา)
สัญชาติ : เยอรมัน(บาวาเรียน)
คู่สมรส : เจ้าชายเฟอร์ดินานด์(Prince Ferdinand)
สโนว์ไวท์เป็นเจ้าหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดเลยค่ะ โดยสโนว์ไวท์มีอายุเพียง 14 พรรษาเท่านั้นเอง

The name of The 7 dwarfs. ในนิทานเรื่องสโนว์ไวท์ต้นฉบับของสองพี่น้องกริมม์นั้น ไม่ได้มีการอธิบายหรือตั้งชื่อให้กับเหล่าคนแคระในเรื่อง แต่แค่เรียกรวมๆกันว่าคนแคระทั้ง 7