GUDETAMA
Gudetama กุเดทามะ ไข่ขี้เกียจ

GUDETAMA


ชื่อ GUDETAMA(ぐでたま) หรือ “ ไข่ขี้เกียจ ”

วันเกิด : เปิดตัวเดบิ้วท์กับซานริโอ (sanrio) ในปี 2013 

บุคลิก : เจ้าไข่หน้าตาเบื่อๆง่วงๆ ไข่จอมขี้เกียจ กวนๆ ทำตัวเหลวไหล ในอนิเมะก็จะเห็นว่านางจะบ่นว่า ขี้เกียจอ่า~ เบื่ออ่า~ ไม่อยากทำอะไรเลย~ อยู่ตลอดเวลา 

Nisetama-san Gudetama กุเดทามะ
Read More